„Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją”

CHRZEST

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.”
Mt 28, 19

Skutki Chrztu Świętego

 • Uwalnia od grzechów.
 • Odradza ochrzczonego jako dziecko Boże przez upodobnienie do Chrystusa niezniszczalnym charakterem
 • Włącza do wspólnoty Kościoła Katolickiego

Dokumenty potrzebne do przyjęcia sakramentu chrztu świętego

 • Rodzice dziecka mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej tydzień przed chrztem dziecka przynosząc wszystkie dokumenty 
 • Zaświadczenie od rodziców chrzestnych z parafii ich zamieszkania, stwierdzające iż mogą być dopuszczeni do godności matki lub ojca chrzestnego.
 • Informacja o przystąpieniu do sakramentu spowiedzi rodziców i chrzestnych 
 • Akt urodzenia dziecka                                                                                    
 • Proszę pamiętać o wyłączeniu telefonu podczas wizyty kancelaryjnej :

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

„Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo (…) Mężowie tak powinni kochać swoje żony jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje” (Ef 5, 25n.28).

Dokumenty wymagane do zawarcia małżeństwa:

 • Metryki chrztu z adnotacją o bierzmowaniu (świeżej daty – nie starsze niż trzy miesiące)
 • Dowody osobiste,W przypadku ślubu konkordatowego – zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego.
 • Spowiedź przed przystąpieniem do sakramentu małżeństwa przynajmniej dwa razy (na początku przygotowań i przed samym ślubem).
 • Zapowiedzi przedślubne wygłaszane są w parafiach zamieszkania narzeczonych.
 • Kurs przedmałżeński i spotkania w poradnictwie rodzinnym stanowią bezpośrednie przygotowanie do ślubu. Całość trwa około miesiąca, choć organizowana są również weekendowe kursy dla narzeczonych.