Zasady:

Róża różańcowa — co to jest? Mianem tym określa się wspólnotę 20 osób, z których każda odmawia codziennie jedną dziesiątkę Różańca Świętego w wybranej intencji i tajemnicy. Najczęściej połączona jest ona z rozważaniem. W ten sposób każdego dnia odmawiany jest cały Różaniec.

Jakie są zasady róży różańcowej? Pierwszego dnia miesiąca zmianie ulega tajemnica. Ich porządek jest następujący: Radosne, Światła, Bolesne oraz Chwalebne. Odpowiadają one przebiegowi życia Jezusa Chrystusa na Ziemi.

Na czym polega róża różańcowa? Kluczową rolę odgrywa w niej animator, który nadaje jej świętego patrona i przypomina o comiesięcznej zmianie tajemnic. Każdy członek róży różańcowej ma możliwość uzyskania odpustu zupełnego. Aby było to możliwe, niezbędne jest odmówienie przypisanej dziesiątki różańca danego dnia oraz pozostawanie w stanie łaski uświęcającej, co związane jest z regularną spowiedzią stanowiącą gwarancję braku przywiązania do jakiegokolwiek grzechu ciężkiego.

Program duchowy róż Żywego Różańca obejmuje między innymi wspieranie misyjnej działalności Kościoła, troskę o wierność nauczaniu Kościoła, wypraszanie miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Matki Boskiej, krzewienie modlitwy różańcowej oraz troskę o wzrost wiary w ludzkich duszach

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

  • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
  • Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
  • Ofiarowania Pańskiego (2 II),
  • Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
  • Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
  • Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
  • w święto Królowej Różańca świętego 7 października.
  • oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

W naszej Parafii są dwie Róże Żywego Różańca męska Niepokalanego Poczęcia NMP założona 08.12.2020r oraz róża żeńska Wniebowzięcia NMP

Serdecznie zapraszamy do włączenia się we wspólnoty Żywego Różańca.

I Niedziele Miesiąca zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej w kościele parafialnym 11.00